ติดต่อสอบถาม

 

 

 

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 3205 ตึก3 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1401, 1440

 

Website : http://www.sci.ubru.ac.th/math/

Facebook Page : mathubru

URL :  https://www.facebook.com/mathubru/

Facebook Group : MATH UBRU

URL :  https://www.facebook.com/groups/238656539522449/

ติดต่อ webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.