หน้าปกวิจัย และตราราชภัฏ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:42 น.

หน้าปกเล่มงานวิจัย ให้ทำตามรูปแบบที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด

โดยใช้ตราประจำมหาวิทยาลัยฯ เป็นแบบขาวดำ ดังในไฟล์แนบ

 

ตัวอย่างปก รูปแบบ word 2007 download1

 

ตัวอย่างปก รูปแบบ word 2003 download1

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:12 น.