พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากร 2561

ในช่วงระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาฟิสิกส์เดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  orange click here hand png 8  คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องสมุดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาฟิสิกส์ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชา โดยมีเรื่องในวาระการประชุม ดังนี้ 1. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและพัฒนาคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ตามแผนปฏิบัติราชการตามพันธกิจคณะวิทยาศาสตร์ 2. การออกนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานต่าง ๆ 3. การเตรียมการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ 4. เรื่องอื่น ๆ

Photo 21 4 2561 BE 08 37 04Photo 21 4 2561 BE 08 37 27

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ และคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมกันปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วงระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึง 18 พฤษภาคม 2561 ในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ

Photo 14 3 2561 BE 12 47 31Photo 14 3 2561 BE 12 47 53

ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาฟิสิกส์ได้ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชา โดยมีเรื่องในวาระการประชุม ดังนี้ 1. แสดงความยินดีกับ นาย เอกชัย ปัทมะ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. ความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 3. ยอดงบประมาณบัญชีสาขาวิชา 4. การส่งผลการเรียน 5. การลงเวลาปฏิบัติงาน และการเข้าออกตึกนอกเวลาราชการของนักศึกษา 6. การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท 7. เรื่องอื่น ๆ และปัญหาในสาขาวิชา

7509016926454750901673001375090164768597509016026786

Member Login

e-Databases

undergrad regist

grad regist

Web Statistics

023914
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
140
750
22285
2644
4711
23914

Your IP: 54.162.128.159
Server Time: 2018-07-20 01:54:39