รับสมัครนักศึกษาป.โท หลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์) ปีการศึกษา 2562

  • Print

หลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ตรวจเช็คข้อมูลได้โดย คลิก และมีคะแนนเฉลี่ยประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2560 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดี สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียด คลิก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 045-352-000 ต่อ 1421 และ 1411

52993374 2160518384038660 2708049203082297344 o