ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสมุดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาประชุม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร และอื่น ๆ

Photo 7 12 2561 BE 19 55 09Photo 7 12 2561 BE 19 55 15