แนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 และ  6 ธ.ค. 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์วิทยา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดอุบลราชธานี ตามลำดับ orange click here hand png 8 คลิกดูภาพกิจกรรม