โครงการอบรมนักศึกษาแกนนำทางด้านดาราศาสตร์ ครั้งที่ 3

  • Print

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-21.00 น. สาขาฟิสิกส์ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาแกนนำทางด้านดาราศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมต้นพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย >> คลิกดูภาพกิกรรม