นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561

ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณฤทธิ์ นาโควงศ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 คือ นายทะนงศักดิ์ โพธิ์ชัย นายพงษ์พัฒน์ เข็มมา และนายอดิศร เกษงาม เข้าร่วม “การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561 (The ASEAN Invention Compettition Themoelectric Device 2018)” ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่ง

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 (Platinum Award) ระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมร่วมแข่งขันมากกว่า 30 ทีม ซึ่งทีมจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก

TE DEVICE1TE DEVICE2

TE DEVICE