Estato

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ


17
ส.ค.
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ ๖
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

16
ส.ค.
ประกาศผู้ได้รับรางวัลการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๒
ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด ณ หอประชุมไพรพะยอม รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

10
ส.ค.
ด่วน !! ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานสัปดาห์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานสัปดาห์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จากวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็น วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถานที่ในประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกำหนดการเดิมได้ ดาวน์โหลดเอกสารล่าสุด
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ดูข่าวทั้งหมด..
สืบค้นงานวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประกาศผล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ส่งข้อเสนอวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แหล่งทุนจากภายใน มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนจากภายนอก มหาวิทยาลัย
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ประมวลภาพกิจกรรม

อ่านต่อ..

ข่าวสาขาวิชา


3
ส.ค.
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561
ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณฤทธิ์ นาโควงศ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 คือ นายทะนงศักดิ์ โพธิ์ชัย นายพงษ์พัฒน์ เข็มมา และนายอดิศร เกษงาม เข้าร่วม “การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561 (The ASEAN Invention Compettition Themoelectric Device 2018)” ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่ง ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 (Platinum Award) ระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมร่วมแข่งขันมากกว่า 30 ทีม ซึ่งทีมจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา ฟิสิกส์

12
ส.ค.
งานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอาเวมารีอา
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนอาเวมารีอาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่องาน "เสริมสร้างความรู้ สร้างนักคิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ช่วยไทยให้พ้นความลำบาก"
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา ฟิสิกส์

24
พ.ค.
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิขาชีพ ปี 2559
สาขาวิขาจุลชีววิทยาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา จุลชีววิทยา

24
พ.ค.
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในหน่วยงานต่าง ๆ เขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา ฟิสิกส์

24
พ.ค.
ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยาที่ได้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศข่าวสาขา.. ดูข่าวทั้งหมด..

ข่าวนักศึกษา


5
พ.ค.
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ พฤภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสโมสรนักศึกษา

ดูข่าวทั้งหมด..

ประกันคุณภาพ

รายงานประจำปี องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 10
รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา (วงรอบ 1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม )
นโยบายประกันคุณภาพ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือประกันคณะวิทยาศาสตร์ รายงานประจำปีและรายงานการประเมินตนเอง
ดูเอกสารทั้งหมด

คณะผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และมีความพร้อมในการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

พันธกิจ: จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ฯ

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

พันธกิจ: วิจัยและพฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

พันธกิจ: บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาลฯ

ติดต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาศาสตร์