Estato
Estato
12
ส.ค.
งานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอาเวมารีอา
อาจารย์สาขาฟิสิกส์ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอาเวมารีอา

เมื่อ: วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 05:06 น. [ข่าวสาขาวิชาฟิสิกส์]
    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนอาเวมารีอาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่องาน "เสริมสร้างความรู้ สร้างนักคิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ช่วยไทยให้พ้นความลำบาก"
คณะวิทยาศาสตร์