Estato
Estato
12
ส.ค.
งานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอาเวมารีอา
อาจารย์สาขาฟิสิกส์ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอาเวมารีอา

เมื่อ: วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 05:06 น. [ข่าว: ฟิสิกส์]
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนอาเวมารีอาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่องาน "เสริมสร้างความรู้ สร้างนักคิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ช่วยไทยให้พ้นความลำบาก" [อ่านต่อ]

24
พ.ค.
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิขาชีพ ปี 2559
งานปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อ: วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:20 น. [ข่าว: จุลชีววิทยา]
สาขาวิขาจุลชีววิทยาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น [อ่านต่อ]

24
พ.ค.
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3

เมื่อ: วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:28 น. [ข่าว: ฟิสิกส์]
สาขาวิชาฟิสิกส์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในหน่วยงานต่าง ๆ เขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา [อ่านต่อ]

24
พ.ค.
ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยา ที่ได้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน

เมื่อ: วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:18 น. [ข่าว: วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยาที่ได้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [อ่านต่อ]

27
ก.พ.
โครงการฝึกประสบการณ์
โครงการฝึกประสบการณ์ชีววิทยาภาคสนาม

เมื่อ: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00:00 น. [ข่าว: จุลชีววิทยา]
โครงการฝึกประสบการณ์ชีววิทยาภาคสนาม ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 60 [อ่านต่อ]

คณะวิทยาศาสตร์