Estato
Estato
3
ส.ค.
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561

เมื่อ: วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 20:55 น. [ข่าว: ฟิสิกส์]
ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณฤทธิ์ นาโควงศ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 คือ นายทะนงศักดิ์ โพธิ์ชัย นายพงษ์พัฒน์ เข็มมา และนายอดิศร เกษงาม เข้าร่วม “การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561 (The ASEAN Invention Compettition Themoelectric Device 2018)” ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่ง ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 (Platinum Award) ระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมร่วมแข่งขันมากกว่า 30 ทีม ซึ่งทีมจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก [อ่านต่อ]

12
ส.ค.
งานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอาเวมารีอา
อาจารย์สาขาฟิสิกส์ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอาเวมารีอา

เมื่อ: วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 05:06 น. [ข่าว: ฟิสิกส์]
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนอาเวมารีอาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่องาน "เสริมสร้างความรู้ สร้างนักคิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ช่วยไทยให้พ้นความลำบาก" [อ่านต่อ]

24
พ.ค.
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิขาชีพ ปี 2559
งานปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อ: วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:20 น. [ข่าว: จุลชีววิทยา]
สาขาวิขาจุลชีววิทยาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น [อ่านต่อ]

24
พ.ค.
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3

เมื่อ: วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:28 น. [ข่าว: ฟิสิกส์]
สาขาวิชาฟิสิกส์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในหน่วยงานต่าง ๆ เขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา [อ่านต่อ]

24
พ.ค.
ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยา ที่ได้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน

เมื่อ: วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:18 น. [ข่าว: วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยาที่ได้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [อ่านต่อ]

27
ก.พ.
โครงการฝึกประสบการณ์
โครงการฝึกประสบการณ์ชีววิทยาภาคสนาม

เมื่อ: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00 น. [ข่าว: จุลชีววิทยา]
โครงการฝึกประสบการณ์ชีววิทยาภาคสนาม ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 60 [อ่านต่อ]

27
ก.พ.
Sonic Electronix
Sonic Electronix

เมื่อ: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00:00 น. [ข่าว: ฟิสิกส์]
Sonic Electronix

50 Hz [อ่านต่อ]

คณะวิทยาศาสตร์