Estato
Estato
18
ส.ค.
ขอเชิญร่วมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09:24 น.
    ขอเชิญร่วมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน (ยกเว้นกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย) ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
ขอเชิญร่วมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
คณะวิทยาศาสตร์