Estato
Estato
15
ม.ค.
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NESTC 2018 )
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NESTC 2018 ) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 20:13 น.
    ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NESTC 2018 ) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NESTC 2018 )
คณะวิทยาศาสตร์