Estato
Estato
16
ส.ค.
ขอเชิญร่วมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

เมื่อ: วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13:06 น.
วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด ณ หอประชุมไพรพะยอม รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล/เกียรติบัตร ในเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. [อ่านต่อ]

11
ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

เมื่อ: วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 07:57 น.
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [อ่านต่อ]

26
มิ.ย.
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ ๕
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อ: วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11:10 น.
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [อ่านต่อ]

15
ม.ค.
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NESTC 2018 )
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NESTC 2018 ) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อ: วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 20:13 น.
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NESTC 2018 ) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [อ่านต่อ]

18
ส.ค.
ขอเชิญร่วมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

เมื่อ: วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09:24 น.
ขอเชิญร่วมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน (ยกเว้นกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย) ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม [อ่านต่อ]

11
ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

เมื่อ: วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:37 น.
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [อ่านต่อ]

31
ก.ค.
ขอเชิญร่วมโครงการประกวดผลงาน"การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว) และชิ้นงาน ๓ มิติ จาก 3D-Printer"
ขอเชิญร่วมโครงการประกวดผลงาน"การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว) และชิ้นงาน ๓ มิติ จาก 3D-Printer"

เมื่อ: วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:37 น.
ขอเชิญร่วมโครงการประกวดผลงาน"การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว) และชิ้นงาน ๓ มิติ จาก 3D-Printer" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคาร ๓๐) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [อ่านต่อ]

13
มิ.ย.
บริษัท KSP ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา
บริษัท KSP ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา "การลดข้อผิดพลาดจากการวัดค่า pH และการไตเตรทฯ" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

เมื่อ: วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10:03 น.
บริษัท KSP ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา "การลดข้อผิดพลาดจากการวัดค่า pH และการไตเตรทฯ" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๒๐ น. ณ ห้องประชุมบุษกร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ที่สนในสามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วมได้ที่ E-mail : ksp.esan@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน นี้เท่านั้น สามารติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่: คุณสุนทรีย์ 062-0807887, คุณกรรณิกา 081-6981747, โทร 042-971512 Fax. 042-971514 [อ่านต่อ]

17
พ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ 4

เมื่อ: วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ 4 "การพัฒนาวัตกรรมจากภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่ประเทศไทยยุค 4.0" ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [อ่านต่อ]

17
พ.ค.
โครงการอบรม
โครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อ: วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00 น.
โครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 [อ่านต่อ]

16
พ.ค.
โครงการจัดการความรู้
โครงการจัดการความรู้

เมื่อ: วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:00 น.
โครงการจัดการความรู้ บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 [อ่านต่อ]

16
พ.ค.
โครงการจัดการความรู้
โครงการจัดการความรู้

เมื่อ: วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00 น.
โครงการจัดการความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 [อ่านต่อ]

16
พ.ค.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อ: วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:01 น.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 [อ่านต่อ]

16
พ.ค.
โครงการอบรม
โครงการอบรม ทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อ: วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00 น.
โครงการอบรม ทรัพย์สินทางปัญญา ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 [อ่านต่อ]

15
พ.ค.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ

เมื่อ: วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 [อ่านต่อ]

15
พ.ค.
โครงการเตรียมความพร้อม
โครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

เมื่อ: วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00 น.
โครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 [อ่านต่อ]

21
ก.พ.
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อ: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
เดิมใช้ชื่อว่า “หมวดวิทยาศาสตร์” เป็นหมวดวิชาหนึ่งของโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2484 และมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนควบคู่มากับการพัฒนาโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีจนกระทั่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตามลำดับ ดังนี้

    พ.ศ. 2498 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาหลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา” (ป.กศ.) และเริ่มโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในปีต่อมา
    พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีการจัดหลักสูตรการศึกษาเพิ่มขึ้น หมวดวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตร“ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง”(ป.กศ.สูง) ต่อเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาอีก 2 ปี
    พ.ศ. 2510 เปิดสอนหลักสูตร “ประโยคครูมัธยม” (ป.ป.) รับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) เรียนต่ออีก 1 ปี
    พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
    พ.ศ.2518 หมวดวิทยาศาสตร์จึงยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” และปรับปรุงหลักสูตรเป็นระดับปริญญาตรี โดยมีวิชาเอกชีววิทยาเป็นสาขาวิชาแรกที่เปิดสอนในภาคปกติ สำหรับภายนอกเวลาได้สอนหลักสูตรเดิม คือ ป.กศ. และ ป.กศ.สูง
    พ.ศ. 2527 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 (ฉบับที่ 2) ได้ให้วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้น ชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานี” คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีสาขาวิชาที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
    พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ วิทยาลัยครูอุบลราชธานีจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี”
    พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
    พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีได้ตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น และย้ายบางสาขาวิชาของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีไปที่คณะใหม่เพื่อความเหมาะสม
    พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาบันราชภัฏยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏจึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ดังในปัจจุบันและเริ่มสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นคณะแรกๆ ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 8 สาขาวิชา และปริญญาโท 3 สาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นสมดังพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน [อ่านต่อ]

คณะวิทยาศาสตร์