Estato
เมื่อ: วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:53 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:53 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
11
ยอดการเข้าชม
236

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุษบงกช คณะวิทยาศาสตร์

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์