Estato
เมื่อ: วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09:48 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09:48 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
25
ยอดการเข้าชม
234

ประมวลภาพการอบรมและพัฒนางานวิจัยสิ่งแวดล้อมในรูปแบบสะเต็มศึกษา

ประมวลภาพการอบรมและพัฒนางานวิจัยสิ่งแวดล้อมในรูปแบบสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุษบงกช คณะวิทยาศาสตร์

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์