Estato
เมื่อ: วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:50 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:50 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
31
ยอดการเข้าชม
275

ประมวลภาพพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์