Estato
เมื่อ: วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:27 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:27 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
49
ยอดการเข้าชม
220

โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์, ศาลหลักเมือง, ทุ่งศรีมเมือง, วัดหนองบัวและสวนสัตว์อุบลฯ

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์