Estato
Estato

ข่าวสาขาวิชา


3
ส.ค.
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561
ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณฤทธิ์ นาโควงศ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 คือ นายทะนงศักดิ์ โพธิ์ชัย นายพงษ์พัฒน์ เข็มมา และนายอดิศร เกษงาม เข้าร่วม “การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี 2561 (The ASEAN Invention Compettition Themoelectric Device 2018)” ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่ง ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 (Platinum Award) ระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมร่วมแข่งขันมากกว่า 30 ทีม ซึ่งทีมจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะข่าว: เผยแพร่

12
ส.ค.
งานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอาเวมารีอา
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนอาเวมารีอาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่องาน "เสริมสร้างความรู้ สร้างนักคิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ช่วยไทยให้พ้นความลำบาก"
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะข่าว: เผยแพร่

24
พ.ค.
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิขาชีพ ปี 2559
สาขาวิขาจุลชีววิทยาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องบัวแห่งปัญญา อาคารวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชาจุลชีววิทยา
สถานะข่าว: เผยแพร่

24
พ.ค.
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในหน่วยงานต่าง ๆ เขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะข่าว: เผยแพร่

24
พ.ค.
ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนายเอริยาร์ วัชรวิทยาที่ได้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
[ อ่านต่อ.. ] ข่าวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถานะข่าว: เผยแพร่
คณะวิทยาศาสตร์