ข่าวอบรม สัมมนา

หมวด: ข่าวอบรม สัมมนา เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Super User

ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 ได้จัดโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกาาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวตอร์ 3302

ฮิต: 3504