ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

หมวด: ข่าวนักศึกษา กิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559 เขียนโดย Super User

 

ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทางสาขาสถิติประยุกต์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3202
ฮิต: 3585